تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی

فایل مورد نظر در مورد تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی می باشد که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی

تحلیل-عوامل-موثر-بر-اشتغال-بخش-کشاورزی

تحقیق حاضر با عنوان تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 136صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:
چکیده
با توجه به اهمیت اشتغال  بخش کشاورزی در استان های غرب کشور،و ﺗﺄثیرپذیری آن ازعوامل در حال تغییر پسین و پیشین ،از این رو بررسی عوامل ﻣﺆثر بر اشتغال این بخش وپیش بینی اشتغال تحت ﺗﺄثیر شوک های بازارعوامل و تحلیل نتایج حاصله از آن اجتناب ناپذیرمی نماید.در این مطالعه به وسیله مدل های اقتصادسنجی ودینامیکی و با استفاده ازداده های سری زمانی(86-1379)، تابع تقاضای اشتغال برآورد و مقدار آن  پیش بینی شده و تحت ﺗﺄثیر شوکهایهزینه های خوراکی ، درجه تمرکز، مکانیزاسیون و اعتبارات پرداختی قرار داده شده است، که نتایج حاصله نشان می دهد،تولید و هزینه های خوراکی ﺗﺄثیر مثبت ومعنی دار و درجه تمرکز و مکانیزاسیون ﺗﺄثیر منفی ومعنی دار و همچنین اعتبارات پرداختی در بلند مدت اثر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی دارند.
مقدمه
با توجه به اینکه از مهمترین پارامترهای یک مدل کلان اقتصادی،اشتغال و تولید می باشد،هر گونه تغییردر این پارامترها اثرات خاص خود را بر دیگر پارامترهای اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.اشتغال از نیازهای اصلی هر کشور است که هر گونه نارسایی و یا کمبود در آن ﻣﻨﺸﺄ پیدایش بسیاری از ناهنجاری های اقتصادی،اجتماعیو فرهنگی می شود،که تحت ﺗﺄثیر عوامل مختلفی است.در این پژوهش ،عوامل ﺗﺄثیرگذار بر اشتغال بخش کشاورزی استان های ایلام،کردستان،کرمانشاه و همدان در قالب تابع اشتغال بررسی شده.و سپس با استفاده از سیستم دینامیکی یک مدل کلی برای استان کرمانشاه اراﺋﻪ شده و با طرح سناریوهای مختلف،مناسب ترین راهکارها در جهت افزایش اشتغال بخش کشاورزی اراﺋﻪ شده است.
در فصل اول،کلیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم،مطالعات و پژوهش های صورت گرفته در داخل و خارج از کشور بررسی شده.در فصل سوم به مبانی نظری اشتغال و تابع تقاضای آن پرداخته شده است.در فصل چهارم،مدل های سنجی و سیستمی از روابط متغیرهای ﻣﺆثر بر اشتغال مطرح شده است.پس از طرح مدل های مربوط بر اساس داده های موجود به تخمین مدل پرداخته شده است.در فصل پنجم با عنوان نتیجه گیری،نتایج مختصری از کل مطالعه انجام شده و به مقایسه یافته های تحقیق با نتایج سایرپژوهش ها پرداخته شده است.
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه2
1-1-بیانمسأله               3
1-2- معرفی و اهمیت موضوع                                                                                                                 5
1-3- اهداف تحقیق                9
1-4- فرضيات تحقیق9
1-5- روش تحقیق                   9
1-6- جامعه آماری و حجم آن    10  
1-7- روش گردآوري اطلاعات    10
1-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات        10
1-9- متغیرها و واژه های کلیدی        10
فصل دوم: مروری بر مطالعات انجام شده        11
مقدمه        12
2-1- تحقیقات انجام شده در زمینه اشتغال بخش کشاورزی    12    فصل سوم: مبانی ﺗﺌﻮریک    22  مقدمه         23       3-1- اشتغال        23
3-1-1- ﺗﺌﻮریهای اشتغال        23    3-1-2- اشتغال در بخش کشاورزی        33 3-1-3- نقاط قوت اشتغال در بخش کشاورزی و اهمیت آن در اقتصاد کشور        35
3-1-4- موانع و مشکلات اشتغال در بخش کشاورزی    35
3-1-5- کاهش بیکاری با تکیه بر صنعت یا کشاورزی        36
3-1-6- کاهش بیکاری با تکیه بر بخش کشاورزی        36 
3-2- مکانیزاسیون            38
3-3- منابع ﺗﺄمین اعتبار بخش کشاورزی در ایران             41  
3-4- بهره وری    43

3-4-1- بهره وری نیروی کار        44
3-4-2- محاسبه بهرهوری        46
5-3- مبنای ﺗﺌﻮریک تابع تقاضای عوامل تولید        47
3-5-1- روش های مورد استفاده جهت برآورد تقاضای عوامل تولید     47
3-5-2- روش برنامه ریزی خطی    47
3-5-3- روش مستقیم اقتصادسنجی        48
3-5-4- روش غیر مستقیم اقتصادسنجی        48
3-5-5- دیدگاه همزادی تولید و هزینه        49
فصل چهارم: متدولوژی و برآورد ضرایب    55
مقدمه    56
4-1- مدل اقتصادسنجی    56   
4-1-1- معرفی متغیرها    56   
4-1-2- پانل دیتا            58
4-1-3-روش پانل دیتا (تحلیل براساس داده¬هایتابلویی)    58   
4-1-4- چاچوب مدل پانل    60   
-1-45 -آزمون ریشه واحد در داده های پانل دیتا    62   
6 -1-4- آزمون هم ¬انباشتگی    64   
4-1-7- برآورد مدل و تفسیر ضرایب    65   
4-1- 8- آزمون انتخاب مدل مناسب براي تحقیق    68   
 4-1- 9- برآورد ضرایب            69
4-2-طراحی مدل دینامیکی    71   
4-2-1- سیستم دینامیکی    71
4-2-2- شبیه سازی کامپیوتری    72   
4-2-3- روش سيستم هاي ديناميک    73   
4-2-4- کاربرد الگوهای سیستم دینامیک    75   
   
4-2-5- ضرورت بکارگيری روش سيستم ديناميکی و شبيه سازی      76
4-2-6- متغیرهادر یک سیستم دینامیکی    77
4-2-7-مراحل ساخت یک سیستم دینامیکی     79
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی

مطالب مرتبط

پاورپوینت تحلیل مجتمع مسکونی VM کپنهاگ دانمارک

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم وتعاریف ،الگو ونظریات رفتار اطلاع یابی (فصل 2)

مطالعات و رساله معماري طراحی موزه نور

مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم تحلیل محتوا (فصل دوم)

مطالعات و رساله معماري طراحی مرکز اسلامی اهل سنت همراه با نقشه های معماری آن

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی مدرسه معماری

مطالعات و رساله معماري طراحی مجموعه ورزشی هنرهای رزمی همراه با نقشه های معماری،رندرهایی از طرح

ترجمه مقاله استخراج تغییر مفهوم مربوط به فاکتورهای انتخاب پورتفلیو در بازار سهام

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحی پارک آموزش

دانلود مطالعات و رساله معماري طراحي بیمارستان روانپزشکی

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی خانه جوانان

مبانی نظری پیشینه تحقیق کانون تفکر تاریخچه وطبقه بندی آن (فصل دوم)

پاورپوینت نقد فضاي خانه ابريشمي

بررسی رتبه بندی استراتژی مدیریت دانش با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP و DEMATEL در شهرداری

مبانی نظری و پیشینه تحقیق روش تحلیل پوشش داده ها (DEA)(فصل دوم)

ادبیات نظری و سوابق تحقیق صنعت بیمه تاریخچه وپیداش آن (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت استراتژيک منابع انسانی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و سوابق تحقیقات تعاریف و معیارهای طرح کانال توزیع (فصل دوم)

بررسی رابطه بین عناصر آمیخته بازاریابی با درکی از میزان فروش شرکتهای متوسط و کوچک دانش بنیان

بررسی تحلیل عمل به نظریه اقتصادی قراردادها در بانکداری اسلامی

تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها DEA با کارت امتیازی متوازن BSC برای ارزیابی و مقایسه عملکرد شعب بانک

تحقیق تعیین عوامل مؤثر بر سرمایه فکری و اولویت بندی آن ها با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP)

بررسی استراتژی مدیریت دانش با ترکیب روشهایSWOT وBSC و اولویت بندی استراتژیها با استفاده از روش ANP

تحقیق بررسی تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذار

تحقیق بررسی تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز

تحقیق بررسی تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری های همجوار

تحقیق بررسی تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی(مطالعه موردی:سازمان صنعت،معدن و تجارت

تحقیق بررسی تحلیل ارتباط توسعه پایگاه های الکترونیکی در افزایش میزان گردشگران

تحقیق بررسی تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

تحقیق بررسی تجزیه و تحلیل تنگناها و محدودیتهای اجرای برنامه های بهبود کیفیت در صنایع کوچک

تحقیق بررسی ساده سازي روش تحليل آسیب پذيري ساختمان هاي متداول فولادی به كمك روش طراحي براساس عملكرد

دانلود مقاله تحلیل رفتار شمع در خاک روانگرا شده بر اثر زلزله

تحقیق بررسی مقایسه تحلیلی الگوریتمهای REM ،SFQ و RED با استفاده از NS-2

دانلود مقاله نانو عایق VIPتحلیل و بررسی و مقایسه با عایق های معمولی

دانلود مقاله تحلیل راهبردهای ساماندهی توان های محیطی به منظور توسعه پایدار مطالعه موردی: شهرستان سلم

بررسی و تدوین استراتژی جذب سرمایه در شهر بندرعباس با استفاده از تحلیل SWOT

بررسی تحلیل فرآیند تثبیت و پایدارسازي کنده هاي حفاري به عنوان یکی از روش هاي مدیریت پسماند حفاری

مقایسۀ مدلهاي ارائه شده براي شبکه هاي اجتماعی برخط با محوریت انجمن هاي تشکیل شده

فنون تجزيه و تحليل سيستمها

تحلیل عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق حجم معاملات سهام و قیمت سهام

پاورپوینت بررسی کاربرد فنون تجزیه و تحلیل

پاورپوینت بررسی تجزیه و تحلیل درونی نسبت های نقدینگی و فعالیت

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تحلیل محتوا(فصل دوم)

دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ( برن رویتر)


مطالعات و رساله معماری طراحی هنرستان

دانلود طرح توجیهی تولید سیم و کابل

تحقیق بررسی نقش نشانه های شهری بر کیفیت ادراک شهروندان

تحقیق بررسی رابطه ای کارتیمی و چابکی سازمان در بانکهای دولتی

ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم تعاریف مدیریت سود (فصل2)

طرح توجیهی احداث آرايشگاه زنانه

مبانی نظری تحقیق و پیشینه پژوهش مفاهیم و دیدگاه های انعطاف پذیری و چابک سازی سازمانی (فصل 2)

طرح توجیهی و کارافرینی تولید دستگاه ها و تجهیزات کشاورزی

حل مشکل صفحه سفید و شطرنجی گوشی 7582

مبانی نظری و پیشینه پژوهش ابعاد و مولفه های هوش معنوی(فصل دوم پایان نامه)